Zarządzenie nr 950/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 19 marca 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 950/2021 Burmistrza Nysy, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2021.

 

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie