Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park”

Data publikacji: 5 grudnia 2019

Tytuł projektu: Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – Etap I

Cel główny:

Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu  oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez wykonanie drogi gminnej w ramach Podstrefy Nysa WSSE „Invest-Park”.

Zakres projektu:

Budowa drogi gminnej na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest- Park”, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice. Planowana w ramach projektu droga będzie prowadzić bezpośrednio przez teren Parku Przemysłowego do połączenia z drogą powiatową nr 1663 O Nysa – Jaszów.

Efekty:

Długość wybudowanych dróg gminnych: 2,01 km.

Umowa o dofinansowanie: RPOP.06.01.00-16-0027/17-00 z dnia 13 lipca 2018 r.

Wartość całkowita: 24 245 072,76 zł,

Wydatki kwalifikowane: 20 799 718,73 zł,

Dofinansowanie / wkład Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 9 653 238,99 zł (46,41% kosztów kwalifikowanych);

Aneks nr RPOP.06.01.00-16-0027/17-01 do Umowy z dnia 13 lipca 2018 r. nr RPOP.06.01.00-16-0027/17-00
z dnia 23.09.2019 r.

Wartość całkowita: 32 072 050,81 zł,

Wydatki kwalifikowane: 22 555 764,74 zł,

Dofinansowanie / wkład Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 9 653 238,99 zł (42,80% kosztów kwalifikowanych);

Aneks nr RPOP.06.01.00-16-0027/17-02 do Umowy z dnia 13 lipca 2018 r. nr RPOP.06.01.00-16-0027/17-00
z dnia 25.09.2019 r.

Wartość całkowita: 32 072 050,81 zł,

Wydatki kwalifikowane: 22 555 764,74 zł,

Dofinansowanie / wkład Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 10 679 682,42 zł (47,35% kosztów kwalifikowanych);

Aneks nr RPOP.06.01.00-16-0027/17-03 do Umowy z dnia 13 lipca 2018 r. nr RPOP.06.01.00-16-0027/17-00
z dnia 28.01.2020 r.

Wartość całkowita: 32 730 644,92 zł,

Wydatki kwalifikowane: 22 555 764,74 zł,

Dofinansowanie / wkład Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 10 679 682,42 zł (47,35% kosztów kwalifikowanych);

Aneks nr RPOP.06.01.00-16-0027/17-04 do Umowy z dnia 13 lipca 2018 r. nr RPOP.06.01.00-16-0027/17-00
z dnia 13.07.2021 r.

Wartość całkowita: 34 627 267,37 zł,

Wydatki kwalifikowane: 24 190 594,30 zł,

Dofinansowanie / wkład Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 10 679 682,42 zł (44,15% kosztów kwalifikowanych);

Aneks nr RPOP.06.01.00-16-0027/17-05 do Umowy z dnia 13 lipca 2018 r. nr RPOP.06.01.00-16-0027/17-00
z dnia 27.08.2021 r.

Wartość całkowita: 34 626 176,11 zł,

Wydatki kwalifikowane: 24 189 503,04 zł,

Dofinansowanie / wkład Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 10 679 682,42 zł (44,15% kosztów kwalifikowanych);

Realizacja: 2018 – 2021

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura drogowa.

Realizacja rzeczowa projektu zakończyła się.

Zobacz: www.mapadotacji.gov.pl