Dobra praktyka – Zapobieganie wypadkom pojazdów uprzywilejowanych w rejonie Jesenik – Nysa

Data publikacji: 1 lipca 2021

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

 

Gmina Nysa wraz z polskimi i czeskimi partnerami realizuje transgraniczny mikroprojekt pn. „Správná praxe – Prevence nehodovosti vozidel s právem přednostní jízdy v regionu Jeseník – Nysa” / „Dobra praktyka – Zapobieganie wypadkom pojazdów uprzywilejowanych w rejonie Jeseník – Nysa“ nr. Z.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002615 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Całkowita wartość mikroprojektu wynosi 43.682,60 euro, pokrycie finansowe projektu będzie zapewnione ze środków własnych partnerów projektu oraz współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 34.182,76 euro. Całkowita wartość mikroprojektu przypadająca na partnera mikroprojektu Gminę Nysa to 8333,20 euro. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Celem mikroprojektu jest rozwijanie współpracy pomiędzy partnerami projektu oraz określenie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania wypadkom pojazdów uprzywilejowanych. Projekt koncentruje się na pograniczu Jeseník-Głuchołazy-Nysa. Region ten jest specyficzny ze względu na położenie i warunki klimatyczne, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo jazdy. W ramach projektu kierowcy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Straży Miejskiej przejdą szkolenie na specjalnym poligonie do bezpiecznej jazdy. Jednocześnie ich umiejętności i zdolności zostaną pogłębione dzięki nowoczesnym technologiom opartym na EEG Biofeedback. W ramach mikroprojektu zakupione zostaną kamery pokładowe do pojazdów uprzywilejowanych, które będą monitorować rzeczywisty ruch i reakcje kierowców na różne nieprzewidywalne sytuacje.

Partnerzy projektu:

  • Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – wiodący partner projektu
  • Město Jeseník
  • Gmina Nysa
  • Gmina Głuchołazy