Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii

Data publikacji: 27 stycznia 2022

Gmina Nysa wraz z polskimi i czeskimi partnerami realizuje transgraniczny mikroprojekt pn. ” Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie” / „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002852 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program Interreg VA Czechy – Polska.

Celem projektu jest stworzenie platformy komunikacyjnej (poprzez wspólne warsztaty), na której nastąpi wymiana doświadczeń w zarządzaniu pandemią w poszczególnych obszarach administracji publicznej, którą zapewniają partnerzy projektu. W warsztatach wezmą udział partnerzy projektu, a także przedstawiciele innych organizacji (gmin, sił bezpieczeństwa) działających na granicy. Projekt zajmie się również możliwym wdrożeniem nowych technologii, które powinny przyczynić się do zwiększenia gotowości i zdolności partnerów projektu do realizacji swoich zadań mieszkańcom i odwiedzającym granicę. Każdy partner przetestuje określony obszar technologii i podzieli się wynikami z innymi partnerami podczas dni prezentacji. W oparciu o platformę komunikacyjną (warsztaty) i ocenę skuteczności nowych technologii, wspólnie zdefiniowane zostaną dobre praktyki (dokument dwujęzyczny). Wyniki będą przydatne nawet w przypadku obecnego zagrożenia chorobami odzwierzęcymi czy epifitami. Dobra praktyka będzie zawierała podsumowanie zaleceń, jak skutecznie zapewnić realizację działań partnerów projektu i samorządów na obszarze przygranicznym. Zaangażowanie partnerów w definiowanie dobrych praktyk i testowanie nowych technologii umożliwi znalezienie skutecznej (korzystnej technologicznie i ekonomicznie) drogi do wspólnej gotowości na przyszłość.

Partnerzy projektu:

 • Straż Pożarna i Ratownicza Województwa Ołomunieckiego – partner wiodący projektu
 • Miasto Jeseník
 • Okręgowa Dyrekcja Policji Obwodu Ołomunieckiego
 • Euroregion Pradziad
 • Gmina Nysa
 • Gmina Głuchołazy
 • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Całkowite wydatki budżetowe projektu wyniosą 121.937,00 euro, pokrycie finansowe realizacji projektu zostało zapewnione ze środków własnych partnerów projektu oraz dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 103.646,45 euro. Realizacja projektu nastąpi w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość projektu przypadająca na partnera projektu Gminę Nysa to 19.090,00 €. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 • Spotkania Komitetu Sterującego Projektu
 • Spotkania grupy ekspertów
 • Zakup sprzętu
 • Konferencja i prezentacja wyników projektu