Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Data publikacji: 13 lipca 2023

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Gmina Nysa, jako grantobiorca projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Gminy Nysa”, realizowany w ramach projektu grantowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych”, w ramach działania 1.3 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  informuje  o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.

Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail: POIS@mfipr.gov.pl

lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: gov.pl\nieprawidlowosci

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.