Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Do celów priorytetowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich należą:


– poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji,

– poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie gospodarowania gruntami,

– poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

Osie Priorytetowe PROW 2007-2013

OŚ I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,

OŚ II Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,

OŚ III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,

OŚ IV Leader.

Informacje o PROW dostępne pod linkiem.