Programy, fundusze na lata 2014-2020 – nowa perspektywa

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Fundusze Europejskie tworzone są w określonych perspektywach czasowych (7 letnich) powiązanych z budżetem całej Unii Europejskiej. Dotychczasowa perspektywa czasowa (2007-2013) dobiega końca. Nowa pula środków przeznaczona jest na lata 2014-2020.

Jej priorytety to:

Nowa perspektywa finansowa środków unijnych
nowe priorytety – nowe zasady – nowe programy

Polska to największy beneficjent pomocy unijnej – na lata 2014-2020 otrzyma 82,5 mld euro

Fundusze będą wdrażane poprzez programy operacyjne:

Infrastruktura i Środowisko
Inteligentny Rozwój
Wiedza Edukacja Rozwój
Polska Cyfrowa
Polska Wschodnia
16 regionalnych programów operacyjnych RPO (województwo opolskie – 944 mln euro)
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejskiej Współpracy Transgranicznej

Zasady:
1.    formy dofinansowania: dotacje i instrumenty zwrotne (pożyczki i kredyty)
2.    podatek VAT: co do zasady kwalifikowalny (istnieje możliwość jego refundacji)
3.    poziom dofinansowania: co do zasady 85%

Więcej informacji o funduszach 2014-2020 znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich.

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 znajdują się na portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.