Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji

Data publikacji: 10 grudnia 2019

Tytuł projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Urzędzie Miejskim w Nysie

Numer umowy o dofinansowanie:  RPOP.10.03.00-16-0021/17-00 z dnia 16.03.2018 r., aneks nr 1 z dnia 19.12.2019r.

Cel: udostępnienie e-usług publicznych dla obywateli służących poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych.

Zakres i efekty: 

Projekt polega na wdrożeniu w Urzędzie Miejskim w Nysie 16 e-usług publicznych dla obywateli umożliwiających załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną, przeprowadzeniu szkoleń oraz rozbudowie infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Nysie.

Usługi o piątym stopniu dojrzałości – personalizacja (pełne załatwienie danej sprawy wraz z dostosowaniem sposobu świadczenia do szczególnych uwarunkowań i potrzeb klienta np. oferowanie częściowo wypełnionych formularzy, poinformowanie klienta sms-em o zbliżającej się potrzebie wykonania danej czynności urzędowej):

 1. Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości osób fizycznych,
 2. Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości osób prawnych,
 3. Elektroniczna obsługa podatku od środków transportu,
 4. Elektroniczna obsługa podatku rolnego osób fizycznych,
 5. Elektroniczna obsługa podatku rolnego osób prawnych,
 6. Elektroniczna obsługa podatku leśnego osób fizycznych,
 7. Elektroniczna obsługa podatku leśnego osób prawnych,
 8. Elektroniczna obsługa opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
 9. Elektroniczna obsługa zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 10. Elektroniczna obsługa zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,
 11. Elektroniczna obsługa zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
 12. Elektroniczna obsługa zezwolenia na zezwolenia na umieszczenie reklamy,
 13. Elektroniczna obsługa wniosku o rozłożenie na raty podatku oraz zaległości podatkowych,
 14. Elektroniczna obsługa wniosku o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej.

Usługi o trzecim stopniu dojrzałości – interakcja dwustronna (dostęp do formularzy online, możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną poprzez interaktywne wypełnienie i przesłanie dokumentów do Urzędu drogą elektroniczną z odpowiedzią Urzędu na przesłane dokumenty):

 1. Elektroniczna obsługa konsultacji społecznych,
 2. Elektroniczna obsługa budżetu obywatelskiego.

W celu przygotowania do prawidłowej i sprawnej obsługi klientów pracownicy Urzędu Miejskiego w Nysie odbędą szkolenia.

Wartość projektu (po rozliczeniu):

Wartość całkowita: 1 421,789,00 zł

Wydatki kwalifikowane: 1 421,289,00 zł

Dofinansowanie: 1 161 675,45 zł – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizacja: 2017-2019

Zobacz: www.mapadotacji.gov.pl
 

Wydział Informatyki

Urząd Miejski w Nysie