Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Data publikacji: 7 maja 2020

Gmina Nysa realizuje projekt sfinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

W ramach projektu dla uczniów szkół podstawowych uczęszczających do szkół na terenie Gminy Nysa zakupiono 40 zestawów, na które składają się: laptop oraz mysz i słuchawki z mikrofonem na pałąku. Sprzęt ten zostanie przekazany do użytkowania – nauki zdalnej – uczniom 14 szkół z Gminy Nysa. Szkoły zadecydują o wyborze uczniów biorąc pod uwagę ich sytuację rodzinną i finansową.

Dofinansowanie projektu z UE: 99.974,40 zł

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie