Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Data publikacji: 3 grudnia 2019

8 lutego 2018r. wręczono nominacje członkom nowo utworzonej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych. W jej skład weszli przedstawiciele Burmistrza Nysy, Rady Miejskiej i organizacji pozarządowych. Na pierwszym posiedzeniu Rada w głosowaniu jawnym wybrała ze swojego grona przedstawicieli: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Kadencja GRDPP potrwa trzy lata.

Osoby, które chcą skontaktować się z Radą w celu przedstawienia swoich opinii lub propozycji proszone są o kontakt z Wydziałem Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie.

Skład Rady:

  • Katarzyna Godyń – przedstawiciel Burmistrza Nysy (wiceprzewodnicząca),
  •  Anatol Bukała – przedstawiciel Burmistrza Nysy,
  •  Marek Święs – przedstawiciel Rady Miejskiej w Nysie,
  •  Jacek Tarnowski – przedstawiciel Rady Miejskiej w Nysie,
  •  Marcin Janik – przedstawiciel organizacji pozarządowych
  • Mariola Giera – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
  •  Andrzej Stadnik – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
  •  Beata Szymczakowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych (przewodnicząca),
  •  Krzysztof Herman – przedstawiciel organizacji pozarządowych

 

od lewej, górny rząd: Kordian Kolbiarz, Piotr Bobak, Łukasz Bogdanowski, Anatol Bukała, Andrzej Stadnik,

Marcin Janik, Katarzyna Godyń, Krzysztof Herman, Beata Szymczakowska, Grzegorz Łazowski, Zofia Kajling- Rudzka 

 


GMINNA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA KADENCJĘ 2015 – 2017

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nysie na kadencję 2015 – 2017 powołana została zarządzeniem nr 371/2015 Burmistrza Nysy z dnia 11 sierpnia 2015 roku, ze zmianami.

W skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2015 – 2017 wchodzili:

Marcin Janik – Przewodniczący, przedstawiciel organizacji pozarządowych
Adam Zelent – Wiceprzewodniczący, przedstawiciel Rady Miejskiej w Nysie
Agnieszka Miecznikowska – przedstawicielka organizacji pozarządowych
Małgorzata Biedroń – przedstawicielka organizacji pozarządowych
Zdzisław Zelmanowicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych
Jacek Czuchraj – przedstawiciel Rady Miejskiej w Nysie
Ewa Ozga – przedstawicielka organizacji pozarządowych
Katarzyna Godyń – przedstawicielka Burmistrza Nysy
Damian Kwiatkowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych
Andrzej Stadnik – przedstawiciel organizacji pozarządowych
Marek Flakowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych
Zofia Słomska – przedstawicielka organizacji pozarządowych
Zofia Kajling- Rudzka – przedstawicielka Burmistrza Nysy

Załączniki

Zarządzenie_nr_230_2019 kadencja III
362 KB
Zarządzenie_nr_43_2018 kadencja III
455 KB
Zarządzenie_nr_8_2018 kadencja III
214 KB
Zarządzenie_nr_214_2019
339 KB