Rada Miejska

Data publikacji: 9 grudnia 2019

Rada Miejska w Nysie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) oraz kontrolnym gminy. Jest to organ kolegialny, obradujący i podejmujący rozstrzygnięcia na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał. Obecnie trwa VIII kadencja, przypadająca na lata 2018-2023. W Radzie obecnie zasiada 23 radnych.

Rada Gminy działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Zadania i kompetencje Rady określają ustawy. Sprawy należące do wyłącznej kompetencji Rady Gminy określa art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

KONTAKT: Biuro Rady Miejskiej w Nysie, ul. Kolejowa 15,  48-300 Nysa, p. 207 (II piętro), tel. (77) 40 80 517.

 

    TRANSMISJE ONLINE Z OBRAD I PLIKI ARCHIWALNE (link)

 

Uchwały Rady Miejskiej oraz Projekty Uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, dostępnym pod adresem http://bip.nysa.pl/  Aby mieć wgląd do zamieszczonych Uchwał należy z lewego menu wybrać zakładkę “Rada Miejska”, a następnie “Sesje”. Uchwały zostały posegregowane zgodnie z datą ich powstania. W razie zapytań w tym temacie prosimy o kontakt z Biurem Rady (p. 236) tel. 77 40 80 517.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W NYSIE – Paweł Nakonieczny

Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16.00 do 17.00 w Biurze Rady w gmachu Urzędu Miejskiego w Nysie (p. 236)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY: Łukasz Bogdanowski, Paweł Szyra, Sebastian Jankowicz

 

RADNI RADY MIEJSKIEJ W NYSIE VIII kadencji:

– Celina Lichnowska – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Ewelina Szewczuk – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Marek Święs – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Adam Zelent – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Maciej Krzysik – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Jolanta Trytko-Warczak – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Paweł Szyra – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Ryszard Jamiński – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Przemysław Dziaduś – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Edward Hałajko – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Danuta Pasieka – KW LIGA NYSKA

Feliks Kamienik – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Zdzisław Konik – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Paweł Nakonieczny – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Wojciech Grubiak – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Jacek Tarnowski – KW STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE 2002

Łukasz Bogdanowski – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Dariusz Bednarz – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Joanna Bosak – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Lilla Cwajna – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Jacek Czuchraj – KW STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE 2002

Sebastian Jankowicz – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Damian Kwiatkowski – KWW KORDIANA KOLBIARZA

 

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W NYSIE:

KOMISJA OŚWIATY I OPIEKI SPOŁECZNEJ

 1. BEDNARZ Dariusz – przewodniczący
 2. BOGDANOWSKI Łukasz
 3. CWAJNA Lilla
 4. LICHNOWSKA Celina
 5. PASIEKA Danuta
 6. ŚWIĘS Marek
 7. TARNOWSKI Jacek
 8. TRYTKO – WARCZAK Jolanta

 

KOMISJA KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ 

 1. ZELENT Adam – przewodniczący
 2. CWAJNA Lilla
 3. DZIADUŚ Przemysław
 4. HAŁAJKO Edward
 5. KONIK Zdzisław
 6. KWIATKOWSKI Damian
 7. SZYRA Paweł

 

KOMISJA FINANSÓW 

 1. HAŁAJKO Edward – przewodniczący
 2. BOSAK Joanna
 3. CZUCHRAJ Jacek
 4. GRUBIAK Wojciech
 5. JANKOWICZ Sebastian
 6. KRZYSIK Maciej
 7. LICHNOWSKA Celina
 8. SZYRA Paweł

 

KOMISJA URBANISTYKI I ROLNICTWA

 1. SZEWCZUK Ewelina –  przewodnicząca
 2. BOGDANOWSKI Łukasz
 3. BOSAK Joanna
 4. DZIADUŚ Przemysław
 5. JAMIŃSKI Ryszard
 6. JANKOWICZ Sebastian
 7. KONIK Zdzisław
 8. PASIEKA Danuta
 9. ŚWIĘS Marek
 10. TARNOWSKI Jacek
 11. TRYTKO – WARCZAK Jolanta

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. CZUCHRAJ Jacek – przewodniczący
 2. BEDNARZ Dariusz
 3. GRUBIAK Wojciech
 4. KAMIENIK Feliks
 5. KRZYSIK Maciej
 6. SZEWCZUK Ewelina

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. CWAJNA Lilla – przewodnicząca
 2. JAMIŃSKI Ryszard
 3. KAMIENIK Feliks
 4. KWIATKOWSKI Damian
 5. ZELENT Adam