Rada Miejska w Nysie

Data publikacji: 14 maja 2024

Rada Miejska w Nysie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) oraz kontrolnym gminy. Jest to organ kolegialny, obradujący i podejmujący rozstrzygnięcia na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał. Obecnie trwa IX kadencja, przypadająca na lata 2024-2028. W Radzie obecnie zasiada 23 radnych.

Rada Gminy działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Zadania i kompetencje Rady określają ustawy. Sprawy należące do wyłącznej kompetencji Rady Gminy określa art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

KONTAKT: Biuro Rady Miejskiej w Nysie, ul. Kolejowa 15,  48-300 Nysa, p. 207 (II piętro), tel. (77) 40 80 517.

 

    TRANSMISJE ONLINE Z OBRAD I PLIKI ARCHIWALNE (link)

 

Uchwały Rady Miejskiej oraz Projekty Uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, dostępnym pod adresem http://bip.nysa.pl/  Aby mieć wgląd do zamieszczonych Uchwał należy z lewego menu wybrać zakładkę „Rada Miejska”, a następnie „Sesje”. Uchwały zostały posegregowane zgodnie z datą ich powstania. W razie zapytań w tym temacie prosimy o kontakt z Biurem Rady (p. 207) tel. 77 40 80 517

Wnioski i Interpelacje radnych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:  https://bip.nysa.pl/?c=239

 

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W NYSIE – Jolanta Trytko-Warczak

Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej w Nysie w miesiącu czerwcu br. odbędą się 04.06.2024 r.  w godz. 8.30 – 10.00 oraz dnia 18.06.2024 r. w godz. 8.30 – 10.00, w Biurze Rady w gmachu Urzędu Miejskiego w Nysie (p. 207)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY: Sebastian Jankowicz, Adam Zelent, Jacek Czuchraj

 

RADNI RADY MIEJSKIEJ W NYSIE IX kadencji:

Bem Sebastian  – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Bogdanowski Łukasz – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Bosak Joanna – KKW KOALICJA OBYWATELSKA

Butor Marian – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Czuchraj Jacek – KW STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE 2002

Dykta Bartłomiej – KKW KOALICJA OBYWATELSKA

Grubiak Wojciech – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Gruszka Małgorzata – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Hasenbeck Antoni  – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Jankowicz Sebastian – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Janos Mariusz – KKW KOALICJA OBYWATELSKA

Jeleń Dariusz – KKW KOALICJA OBYWATELSKA

Kubiaczek Joanna – KKW KOALICJA OBYWATELSKA

Kuglarz Arkadiusz – KKW KOALICJA OBYWATELSKA

Kwiatkowski Damian – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Palimąka Mateusz – KKW KOALICJA OBYWATELSKA

Siwy Sławomir – KW POZYTYWNI

Smoter Piotr – KWW CELINY LICHNOWSKIEJ

Szewczuk Ewelina – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Szyra Paweł – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Trytko-Warczak Jolanta – KKW KOALICJA OBYWATELSKA

Zelent Adam – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Żukowska-Jacykowska Maria – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

 

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

KOMISJA OŚWIATY I POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Butor Marian
 2. Dykta Bartłomiej
 3. Gruszka Małgorzata
 4. Jeleń Dariusz
 5. Kubiaczek Joanna – przewodnicząca
 6. Kuglarz Arkadiusz
 7. Palimąka Mateusz
 8. Siwy Sławomir
 9. Szewczuk Ewelina
 10. Żukowska-Jacykowska Maria

KOMISJA KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ 

 1. Dykta Bartłomiej – przewodniczący
 2. Gruszka Małgorzata
 3. Janos Mariusz
 4. Kwiatkowski Damian
 5. Palimąka Mateusz
 6. Szewczuk Ewelina
 7. Szyra Paweł
 8. Zelent Adam

KOMISJA FINANSÓW 

 1. Bogdanowski Łukasz – przewodniczący
 2. Bosak Joanna
 3. Butor Marian
 4. Dykta Bartłomiej
 5. Grubiak Wojciech
 6. Jankowicz Sebastian
 7. Janos Mariusz
 8. Kuglarz Arkadiusz
 9. Smoter Piotr
 10. Szyra Paweł
 11. Zelent Adam

KOMISJA URBANISTYKI I ROLNICTWA

 1. Bem Sebastian
 2. Bogdanowski Łukasz
 3. Bosak Joanna – przewodnicząca
 4. Butor Marian
 5. Czuchraj Jacek
 6. Grubiak Wojciech
 7. Jankowicz Sebastian
 8. Janos Mariusz
 9. Jeleń Dariusz
 10. Kubiaczek Joanna
 11. Smoter Piotr

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Bem Sebastian
 2. Bosak Joanna
 3. Czuchraj Jacek
 4. Hasenbeck Antoni
 5. Kubiaczek Joanna
 6. Kwiatkowski Damian – przewodniczący
 7. Siwy Sławomir
 8. Zelent Adam

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Bogdanowski Łukasz
 2. Gruszka Małgorzata – przewodnicząca
 3. Hasenbeck Antoni
 4. Jankowicz Sebastian
 5. Palimąka Mateusz
 6. Żukowska-Jacykowska Maria