Rada Miejska

Data publikacji: 17 lutego 2022

Rada Miejska w Nysie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) oraz kontrolnym gminy. Jest to organ kolegialny, obradujący i podejmujący rozstrzygnięcia na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał. Obecnie trwa VIII kadencja, przypadająca na lata 2018-2023. W Radzie obecnie zasiada 23 radnych.

Rada Gminy działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Zadania i kompetencje Rady określają ustawy. Sprawy należące do wyłącznej kompetencji Rady Gminy określa art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

KONTAKT: Biuro Rady Miejskiej w Nysie, ul. Kolejowa 15,  48-300 Nysa, p. 207 (II piętro), tel. (77) 40 80 517.

 

    TRANSMISJE ONLINE Z OBRAD I PLIKI ARCHIWALNE (link)

 

Uchwały Rady Miejskiej oraz Projekty Uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, dostępnym pod adresem http://bip.nysa.pl/  Aby mieć wgląd do zamieszczonych Uchwał należy z lewego menu wybrać zakładkę „Rada Miejska”, a następnie „Sesje”. Uchwały zostały posegregowane zgodnie z datą ich powstania. W razie zapytań w tym temacie prosimy o kontakt z Biurem Rady (p. 207) tel. 77 40 80 517.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W NYSIE – Paweł Nakonieczny

Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, po wcześniejszym umówieniu, w godzinach od 16.00 do 17.00, w Biurze Rady w gmachu Urzędu Miejskiego w Nysie (p. 207)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY: Łukasz Bogdanowski, Paweł Szyra, Sebastian Jankowicz

 

RADNI RADY MIEJSKIEJ W NYSIE VIII kadencji:

– Celina Lichnowska – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Ewelina Szewczuk – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Marek Święs – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Adam Zelent – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Maciej Krzysik – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Jolanta Trytko-Warczak – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Paweł Szyra – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Ryszard Jamiński – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Przemysław Dziaduś – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Edward Hałajko – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Danuta Pasieka – KW LIGA NYSKA

Feliks Kamienik – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Zdzisław Konik – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Paweł Nakonieczny – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Wojciech Grubiak – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Jacek Tarnowski – KW STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE 2002

Łukasz Bogdanowski – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Dariusz Bednarz – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Joanna Bosak – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Lilla Cwajna – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Jacek Czuchraj – KW STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE 2002

Sebastian Jankowicz – KWW KORDIANA KOLBIARZA

Damian Kwiatkowski – KWW KORDIANA KOLBIARZA

 

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

KOMISJA OŚWIATY I POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. BEDNARZ Dariusz – przewodniczący
 2. BOGDANOWSKI Łukasz
 3. CWAJNA Lilla
 4. LICHNOWSKA Celina
 5. PASIEKA Danuta
 6. ŚWIĘS Marek – zastępca przewodniczącego
 7. TARNOWSKI Jacek
 8. TRYTKO – WARCZAK Jolanta

KOMISJA KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ 

 1. ZELENT Adam – przewodniczący
 2. CWAJNA Lilla – zastępca przewodniczącego
 3. DZIADUŚ Przemysław
 4. HAŁAJKO Edward
 5. KONIK Zdzisław
 6. KWIATKOWSKI Damian
 7. SZYRA Paweł

KOMISJA FINANSÓW 

 1. HAŁAJKO Edward – przewodniczący
 2. BOSAK Joanna
 3. CZUCHRAJ Jacek
 4. GRUBIAK Wojciech
 5. JANKOWICZ Sebastian
 6. KRZYSIK Maciej – zastępca przewodniczącego
 7. LICHNOWSKA Celina
 8. SZYRA Paweł

KOMISJA URBANISTYKI I ROLNICTWA

 1. GRUBIAK Wojciech- przewodniczący
 2. BOGDANOWSKI Łukasz
 3. BOSAK Joanna
 4. DZIADUŚ Przemysław
 5. JAMIŃSKI Ryszard
 6. JANKOWICZ Sebastian
 7. KONIK Zdzisław
 8. PASIEKA Danuta
 9. SZEWCZUK Ewelina
 10. ŚWIĘS Marek
 11. TARNOWSKI Jacek – zastępca przewodniczącego
 12. TRYTKO – WARCZAK Jolanta 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. CZUCHRAJ Jacek – przewodniczący
 2. BEDNARZ Dariusz
 3. GRUBIAK Wojciech – zastępca przewodniczącego
 4. KAMIENIK Feliks
 5. KRZYSIK Maciej
 6. SZEWCZUK Ewelina

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. CWAJNA Lilla – przewodnicząca
 2. JAMIŃSKI Ryszard
 3. KAMIENIK Feliks
 4. KWIATKOWSKI Damian – zastępca przewodniczącej
 5. ZELENT Adam