Rada Seniorów

Data publikacji: 10 grudnia 2020

Uchwałą Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 r. powołano Radę Seniorów, a wyboru radnych dokonano w dniu 18 października 2012r. Była to jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w kraju. Dziś nyscy seniorzy stawiani są za wzór do naśladowania, a rada skupia osoby reprezentujące różne środowiska – od związku emerytów i rencistów począwszy, poprzez Uniwersytet III Wieku, Dzienny Dom Pobytu, po organizacje i stowarzyszenia zrzeszające seniorów.

Rada Seniorów ma za zadanie m.in. wspieranie aktywności osób starszych, doradzanie władzom samorządowym, podejmowanie tematów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

 

 

III kadencja Rady Seniorów
Spośród członków organizacji, reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów oraz instytucji realizujących na ich rzecz działania na kadencję 2020-2024 w dniu 28 września 2020r. wybrano 23 Radnych Seniorów:
1) Bajorek Danuta
2) Bargieła Danuta
3) Bułka Roman
4) Chałas Jadwiga
5) Czepil Elżbieta
6) Czyszczoń Zbigniew
7) Duda Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
8) Kłakowicz Irena – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
9) Kołodziejczyk Zygmunt
10) Korbus Elżbieta
11) Kozubek Ewa
12) Łużny Mieczysław – Przewodniczący Rady Seniorów
13) Marszałkowski Jerzy
14) Merkel Henryk
15) Mikrut Czesław
16) Robiński Jerzy
17) Sajan Teresa
18) Soloch Bronisława
19) Sosulska Irena
20) Stadnik Janina
21) Struś Urszula Barbara
22) Tchorowska Janina
23) Zdanowicz Tadeusz


Rada Seniorów w Nysie – zdjęcie zbiorcze, zakończenie II kadencji

 

II kadencja Rady Seniorów

Spośród członków organizacji, reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów oraz instytucji realizujących na ich rzecz działania na kadencję 2016-2020 w dniu 25 października 2016r. wybrano 23 Radnych Seniorów:

1. Bajorek Danuta – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów

2. Bargieła Danuta

3. Biała-Cebula Maria

4. Czepil Elżbieta

5. Duda Krystyna

6. Dudek Henryk

7. Hanasz Teresa

8. Jedynak Antoni

9. Klockowska Maria

10. Kogut Władysław

11. Korbus Elżbieta

12. Łabędzka Danuta

13. Marszałkowski Jerzy

14. Merkel Henryk

15. Mikrut Czesław

16. Piekarska Franciszka

17. Politańska Franciszka

18. Robiński Jerzy

19. Rogowski Ryszard – Przewodniczący Rady

20. Sajan Teresa

21. Stadnik Janina

22. Tchorowska Janina

23. Zdanowicz Tadeusz – Wiceprzewodniczący Rady Seniorów

Dyżury radnych

  •  w środy od 12.00 do 14.00 w Urzędzie Miasta ul. Kolejowa 15, pokój 236
  •  w czwartki od 12.00 do 14.00 w Dziennym Domu Pobytu, ul. Bohaterów Warszawy 28.

Pełnomocnikiem Rady Seniorów jest Joanna Wiech, kierownik Dziennego Domu Pobytu. Na relacje video z posiedzeń zapraszamy do Nyskiej Kroniki Filmowej.


fot. zdjęcie zbiorowe – zakończenie I kadencji Rady Seniorów

 

I kadencja Rady Seniorów

Spośród członków organizacji, reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów oraz instytucji realizujących na ich rzecz działania na kadencję 2012-2016 wybrano 23 Radnych Seniorów:

1.    Bajorek Danuta – Sekretarz Rady Seniorów
2.    Bargieła Danuta
3.    Borowa Helena
4.    Bułka Adam
5.    Ciosmak Roman
6.    Czepil Elżbieta
7.    Duda Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
8.    Hanasz Teresa
9.    Jedynak Antoni
10.    Klockowska Maria
11.    Knopiński Kazimierz-Janusz
12.    Łużny Mieczysław – Przewodniczący Rady Seniorów
13.    Maćków Stanisław
14.    Marszałkowski Jerzy
15.    Mikrut Czesław
16.    Paluch Józef – Wiceprzewodniczący Rady Seniorów
17.    Robiński Jerzy
18.    Sajan Teresa
19.    Tchorowska Janina
20.    Wróbel Jadwiga
21.    Zacharski Tadeusz
22.    Zaręba Anna
23.    Zawór Jerzy