Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017-2021

Data publikacji: 3 grudnia 2019

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną Uchwałą nr XXVIII/443/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016r., w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017-2021.