Plan Rozwoju Lokalnego

Data publikacji: 5 grudnia 2019

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym Planem Rozwoju Lokalnego dla Gminy Nysa na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013.