Roczny program współpracy Gminy Nysa na rok 2017

Data publikacji: 9 stycznia 2020

Uchwała NR XXVI/393/2016 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia “Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2017.

Załączniki

Uchwała Rady Miejskiej
4 MB