Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Data publikacji: 5 grudnia 2019

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nysa.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa