Zamówienia publiczne

Data publikacji: 28 października 2019

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w zakładce „Zamówienia publiczne, konkursy, sprzedaż nieruchomości”  <link>

Informacji n/t zamówień publicznych udzielają pracownicy Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Nysie.

Krzywoń Jacek – Kierownik – pok. 226 – tel. 77 40 80 553 – zp_nysa@op.onet.pl

Lis Andrzej – Inspektor – pok. 226 – tel. 77 40 80 560 – a.lis@www.nysa.pl