Zarządzenie nr 2271/2024 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 16 lutego 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2271/2024 Burmistrza Nysy z dnia 15 lutego 2024r., w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie