Dodatkowy sprzęt komputerowy dla szkół

Dodatkowy sprzęt komputerowy dla szk ...

12 lutego 2021  
Aktualności
Gmina Nysa finalizuje projekt „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Nysa” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia w zakresie kompetencji kluczowych. Doposażone zostały pracownie matematyczne, informatyczne, biologiczne, fizyczne, geograficzne i chemiczne w szkołach uczestniczących w projekcie tj. w  SP nr 1 w Nysie, SP nr 3 w Nysie oraz w szkołach podstawowych w gminnych zespołach szkolno – przedszkolnych. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach z zakresu wprowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów. Uzyskano zgodę, aby w ramach wygenerowanych oszczędności w projekcie doposażyć dodatkowo szkoły […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa