Aktualności

Nyska Kronika Filmowa - odc. 391

2 czerwca 2023  
Dziś powiemy m.in. o dramatycznym pożarze w Niwnicy. Strażacy walczyli z jednym z największych pożarów w historii naszej gminy, a straty są ogromne. Powiemy też o otwarciu pierwszej nyskiej tężni solankowej i kolejnych środkach na termomodernizacje budynków.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Tężnia dostępna dla mieszkańców. ...

2 czerwca 2023  
1 czerwca, w dzień dziecka oficjalnie otwarto pierwsza nyską tężnię solankową. Wydarzenie zostało połączone z piknikiem z licznymi atrakcjami. Pogoda i frekwencja dopisały.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA SPOTKANIE ...

1 czerwca 2023  
INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA SPOTKANIE WARSZTATOWE prowadzone w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa 1. Informacje ogólne Konsultacje prowadzone były na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485). Celem warsztatów było poznanie opinii interesariuszy rewitalizacji, w tym mieszkańców podobszarów rewitalizacji w Nysie na temat oczekiwanej wizji przemian oraz kierunków rewitalizacji. 1.1. Forma konsultacji społecznych: warsztaty rewitalizacyjne 1.2. Liczba uczestników: 34 osoby 1.3.Termin warsztatów: 23 maja 2023, godz. 14.00-16.15, miejsce: Urząd Miejski w Nysie, ul Kolejowa 15, 48-300 Nysa 1.4. Przebieg warsztatów: Uczestnicy odnosząc się do obszarów tematycznych: […]
REDAKTOR: nysa

Porządek obrad LXXV Sesji Rady Miejs ...

31 maja 2023  
Porządek LXXV Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 07.06.2023 roku, godz. 14.00 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Nyskiego Domu Kultury za 2022 rok 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie za 2022 rok 7. Przyjęcie informacji z działalności Gminnego Zarządu Oświaty za 2022 rok 8. Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok 9. Przyjęcie informacji z działalności Dziennego Domu Pobytu w Nysie […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa