Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miej ...

20 sierpnia 2020  
Aktualności
Porządek XXVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 27 sierpnia 2020 r., godz. 13:00 Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców Interpelacje radnych Wnioski radnych Oświadczenia radnych Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa