Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 02.06.2021

Data publikacji: 2 czerwca 2021

Nyskie Towarzystwo Siatkówki Kobiet – Nysa z siedzibą: Nysa 48-304, ul. Korfantego 19/3, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z warsztatami z zagadnień uzależnień, w tym obozu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży promującego zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień pt. „Obóz wypoczynkowy z zajęciami sportowymi dla zdrowego trybu życia” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1).

Zgodnie z art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu.

Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 9 czerwca 2021 r. w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: k.kedzierska@www.nysa.pl na załączonym formularzu.

 

załącznik nr 1: oferta

Nysa, dnia 2 czerwca 2021 r.