Zarządzenie nr 1408/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 15 kwietnia 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1408/2022 Burmistrza Nysy z dnia 13 kwietnia 2022 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa wodnego na rok 2022.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki

Urząd Miejski w Nysie