Zarządzenie nr 1880/2023 Burmistrza Nysy – konkurs – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży 2023

Data publikacji: 31 marca 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1880/2023 Burmistrza Nysy z dnia 30 marca 2023 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie