Zarządzenie nr 988/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 26 kwietnia 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 988/2021 Burmistrza Nysy z dnia 23 kwietnia 2021 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie