Opracowanie ekofizjograficzne

Data publikacji: 14 lutego 2020

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe gminy Nysa

Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone w celu identyfikacji uwarunkowań środowiskowych i sozologicznych mających znaczenie dla określenia polityki przestrzennej w gminie Nysa na poziomie dedykowanym ustaleniom dokumentów planistycznych.

Załączniki

Wody powierzchniowe
7 MB
Wody podziemne
5 MB
Opracowanie ekofizjograficzne
5 MB