Ogłoszenia dotyczące Planowania Przestrzennego

Data publikacji: 14 lutego 2020

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Strony w dziale: