MONITORING REALIZACJI STRATEGII RYNKU PRACY OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020

Data publikacji: 16 marca 2023

Monitoring umożliwia identyfikację sukcesów i niepowodzeń w realizacji strategii, ale przede wszystkim pozwala na elastyczne reagowanie na problemy i pojawiające się zmiany. Aby było to możliwe, wszystkie cele (zarówno strategiczne, jak i operacyjne) mają przypisane wskaźniki, które określają ilościowy postęp w osiąganiu zaplanowanych efektów. Zgodnie z przyjętymi założeniem Strategia Ryku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 monitorowana jest w cyklu czteroletnim. W procesie monitorowania realizacji Strategii  kluczową role odgrywają wskaźniki, które zostały przedstawione w tabelach.

Do poszczególnych celów strategicznych przypisane są cele operacyjne.

Dokument dostępny w załączeniu.