Strategia Rozwoju Gminy Nysa

Data publikacji: 5 grudnia 2019

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaną Strategią Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023.

Załączniki

Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lat 2014-2023
2 MB
Załącznik 1 - diagnoza
6 MB
Załącznik 2 lista zadań
292 KB
Załącznik 3 - analiza możliwosci
2 MB
Załącznik 4 - analiza SWOT
995 KB
Raport z konsultacji społecznych
9 MB
Uzasadnienie i podsumowanie OOS
3 MB
Ocena Oddzialywania na Środowisko
3 MB