Zarządzenie nr 836/2020 Burmistrza Nysy – otwarty konkurs ofert

Data publikacji: 10 grudnia 2020

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 836/2020 Burmistrza Nysy w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Nysa na lata 2021-2025 pn. „Świadczenie usług pielęgnacyjnych i pielęgniarskich oraz działalność rewalidacyjna i usprawniająca ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w latach 2021-2025”.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie