Zarządzenie nr 836/2020 Burmistrza Nysy – otwarty konkurs ofert

Data publikacji: 10 grudnia 2020

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 836/2020 Burmistrza Nysy w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Nysa na lata 2021-2025 pn. “Świadczenie usług pielęgnacyjnych i pielęgniarskich oraz działalność rewalidacyjna i usprawniająca ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w latach 2021-2025”.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie

Załączniki

Uchwała nr XXXI_480_20 usługi pielęgniarskie
3 MB
załącznik nr 2 - wzór umowy
41 KB
załącznik do oferty - kalkulacja przewidywanych kosztów
11 KB
załącznik do oferty - przewidywane źródła finansowania
10 KB
załącznik nr 1 - wzór oferty
33 KB
zarządzenie Burmistrza Nysy
4 MB