Pogoda w Nysie

Środa 19.01.2022
Henryka, Mariusza i Marty
-2°C
PM10 - 38 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
24 marca 2021
DRUKUJ

Porządek XXXVI

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 31 marca 2021 roku, godz. 800

 

  1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

  1. Interpelacje radnych
  2. Wnioski radnych
  3. Oświadczenia radnych
  4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) rozwiązania współpracy Gminy Nysa z samorządem i społecznością lokalną miasta Tarnopol na Ukrainie

2) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego “Stypendia Burmistrza Nysy”

3) przyjęcia „Nyskiego programu GWARANCJE PRACY DLA MŁODZIEŻY” w ramach „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców”

4) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2021 rok

5) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

6) zmiany uchwały Nr XXXI/478/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2021

7) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja “AKWA” Sp. z o.o. w Nysie

8) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat, w trybie przetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa

9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. 67 k.m. 19 obręb Wróblewskiego)

10) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Kościuszki 16/9)

11) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Kościuszki 4/1U)

12) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Dąbrowskiego 6/7)

13) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Zjednoczenia 6/6)

14) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Zjednoczenia 7/3U)

15) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Krzywoustego 24/1)

16) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Moniuszki 2/2U)

17) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy Pl. Staromiejskim 1/1U)

18) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 59 k.m. 21 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

19) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 26 k.m. 222 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

20) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 39 k.m. 21 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

21) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 25/83 k.m.32 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

22) rozstrzygnięcia wniesionego przez (…) wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez stwierdzenie nieważności uchwały nr IX/145/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
30 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych
na terenie Gminy Nysa

23) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2020 roku

24) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok

25) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037

  1. Przyjęcie sprawozdań z realizacji w 2020 roku:

1) Programu dla rodzin wielodzietnych pn. “Nyska Karta Dużej Rodziny”

2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017 – 2021

3) Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2018 – 2020

  1. Przyjęcie informacji o wysokości należności umorzonych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
  2. Sprawy różne, wolne wnioski
  3. Zakończenie obrad

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady będzie można śledzić online pod tym linkiemhttps://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Uczelnia produkuje energię ze słońca

Nyska Uczelnia produkuje energię ze słońca

17 stycznia 2022  

Panele fotowoltaiczne na Budynku A przy ul. Chodowieckiego oraz na Domu Studenta PWSZ Nysa ul. T. Kościuszki to największe w Nysie instalacje fotowoltaiczne zainstalowane na obiektach użyteczności publicznej. Moc uczelnianych paneli fotowoltaicznych sięga 88 kWp. Inwestycja Uczelni pozwoli na znaczne ograniczenie oddziaływania na środowisko, a także oszczędności finansowe. Jest to pierwszy etap inwestycji, planowany jest montaż kolejnych instalacji.

Bieg Nyski – zmiana logo i powrót po pandemii! Ruszyły zapisy

Bieg Nyski – zmiana logo i powrót po pandemii! Ruszyły zapisy

17 stycznia 2022  

Po roku przerwy (2020 rok) i edycji przeniesionej na Wały Jeziora Nyskiego, (2021 rok) wraca Bieg Nyski. IX edycja tej kultowej i największej imprezy biegowej w województwie opolskim odbędzie się 11 czerwca 2022 roku w Nysie.

Dwutygodnik “TAK!” już dostępny!

Dwutygodnik “TAK!” już dostępny!

14 stycznia 2022  

Od stycznia gazeta “TAK!” będzie ukazywać się co dwa tygodnie! Jak zawsze nie zabraknie ciekawych wywiadów, najświeższych aktualności i informacji o kluczowych imprezach i inwestycjach.

Nyska Kronika Filmowa – odc. 318

Nyska Kronika Filmowa – odc. 318

14 stycznia 2022  

Dziś powiemy o pierwszej nocnej imprezie na miejskim lodowisku. Wydarzenie już 29 stycznia. A dzień później zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nysa jak co roku włącza się w pomoc dzieciom. W tej kronice powiemy też o dużym zastrzyku finansowym dla nyskich szkół i będziemy ostrzegać przed wyłudzeniami na BLIK.

EFS Opolskie