Pogoda w Nysie

Wtorek 13.04.2021
Przemysława, Hermenegildy i Marcina
1°C
PM10 - 17 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
24 Marzec 2021
DRUKUJ

Porządek XXXVI

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 31 marca 2021 roku, godz. 800

 

  1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

  1. Interpelacje radnych
  2. Wnioski radnych
  3. Oświadczenia radnych
  4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) rozwiązania współpracy Gminy Nysa z samorządem i społecznością lokalną miasta Tarnopol na Ukrainie

2) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego “Stypendia Burmistrza Nysy”

3) przyjęcia „Nyskiego programu GWARANCJE PRACY DLA MŁODZIEŻY” w ramach „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców”

4) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2021 rok

5) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

6) zmiany uchwały Nr XXXI/478/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2021

7) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja “AKWA” Sp. z o.o. w Nysie

8) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat, w trybie przetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa

9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. 67 k.m. 19 obręb Wróblewskiego)

10) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Kościuszki 16/9)

11) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Kościuszki 4/1U)

12) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Dąbrowskiego 6/7)

13) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Zjednoczenia 6/6)

14) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Zjednoczenia 7/3U)

15) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Krzywoustego 24/1)

16) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Moniuszki 2/2U)

17) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy Pl. Staromiejskim 1/1U)

18) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 59 k.m. 21 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

19) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 26 k.m. 222 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

20) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 39 k.m. 21 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

21) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 25/83 k.m.32 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

22) rozstrzygnięcia wniesionego przez (…) wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez stwierdzenie nieważności uchwały nr IX/145/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
30 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych
na terenie Gminy Nysa

23) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2020 roku

24) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok

25) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037

  1. Przyjęcie sprawozdań z realizacji w 2020 roku:

1) Programu dla rodzin wielodzietnych pn. “Nyska Karta Dużej Rodziny”

2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017 – 2021

3) Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2018 – 2020

  1. Przyjęcie informacji o wysokości należności umorzonych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
  2. Sprawy różne, wolne wnioski
  3. Zakończenie obrad

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady będzie można śledzić online pod tym linkiemhttps://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Pamiętamy o Katyniu

Pamiętamy o Katyniu

13 Kwiecień 2021 r. /  
13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony przez Sejm w listopadzie 2007 r. Z tej okazji władze Nysy zapaliły symboliczne znicze pod obeliskiem upamiętniającym Ofiary Katynia.
Webinarium – Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia

Webinarium – Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia

13 Kwiecień 2021 r. /  

Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza osoby fizyczne z obszaru woj. opolskiego, pozostające bez pracy (osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy), będące przed 30 rokiem życia do udziału w bezpłatnym spotkaniu poświęconemu możliwościom wsparcia na założenie własnej działalności gospodarczej.

Zachowaj bezpieczeństwo podczas szczepień

Zachowaj bezpieczeństwo podczas szczepień

13 Kwiecień 2021 r. /  

Trwają szczepienia przeciw COVID-19. Punkty szczepień robią wiele, aby czekanie na przyjęcie preparatu było maksymalnie bezpieczne. Sporo zależy również od nas samych.

Nowa mata pod urządzeniami street workout

Nowa mata pod urządzeniami street workout

12 Kwiecień 2021 r. /  

Poprawa bezpieczeństwa dla ćwiczących na świeżym powietrzu przy Alei Lompy. Urządzenia street workout zyskują nową podbudowę pod matę przerostową.

EFS Opolskie