Porządek obrad LXXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Kategoria: Aktualności
17 kwietnia 2024
DRUKUJ

Porządek LXXXVIII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 24 kwietnia 2024 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z LXXXVII sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) określenia na rok 2024 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego
2) zmiany uchwały Nr LXXXI/1155/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2024
3) zmiany uchwały Nr LXXVII/1099/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobami fizycznymi
4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. działki nr 312/7 poł. w Jędrzychowie)
5) zmiany uchwały nr LXXXVII/1253/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
6) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej
7) zmiany uchwały Nr XLII/662/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy”
8) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy”
9) zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu
10) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2024 rok
11) zmiany uchwały Nr LXXXIV/1191/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2040
12) przyznania dotacji Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie
6. Przyjęcie informacji z działalności Dziennego Domu Pobytu w Nysie za 2023 rok
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Integracji Społecznej w Nysie w 2023 roku
8. Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023 wraz z rekomendacjami na rok 2024
10. Przyjęcie „Raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa w 2023 roku”
11. Sprawy różne, wolne wnioski
12. Zakończenie obrad

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 441

Nyska Kronika Filmowa – odc. 441

24 maja 2024  

Ruszyły Dni Nysy! Zapraszamy do świętowania. W kronice powiemy też o akcji służb nad rzeką, pikniku z mundurówką i akademii piłkarskiej dla dzieci.

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Nysie

21 maja 2024  

Porządek II
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 28 maja 2024 roku, godz. 8.30

Nysanie ze złotym medalem!

Nysanie ze złotym medalem!

21 maja 2024  

Znakomity występ Nyskiej Formacji Obronno Taktycznej w Otwartych Mistrzostwa Opolszczyzny w Karate WKF. Zawody odbyły się 18.05.2024 w Prudniku.

Spotkania informacyjne „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Spotkania informacyjne „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

21 maja 2024  

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne pn. Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

EFS Opolskie