WYKAZ OPINII UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 2 PKT 4 I ART. 18 UST.2 I UST. 3 USTAWY Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. O REWITALIZACJI DO PROJEKTU ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NYSA

Data publikacji: 26 marca 2021

Opublikowano w BIP: http://www.bip.nysa.pl