Budżet Obywatelski

Data publikacji: 23 marca 2020

Mając na uwadze obecną sytuację w naszym kraju, informujemy, że Budżet Obywatelski Gminy Nysa ulega zawieszeniu do odwołania.

W związku z powyższym nie obowiązują terminy określone w Zarządzeniu Nr 559/2020 Burmistrza Nysy z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia kwoty wydatków i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.


Już po raz szósty startuje Budżet Obywatelski Gminy Nysa. Od 13 marca br. mieszkańcy mogą zgłaszać inicjatywy obywatelskie, które przyczynią się do pozytywnego rozwoju naszej Gminy. Wnioski przyjmowane będą do 23 marca br.

Głosowanie na poszczególne zadania trwać będzie od 27 maja do 9 czerwca. Zwycięskie projekty poznamy 26 czerwca.

Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego zostały rozdzielone na cztery okręgi (trzy w mieście i czwarty wiejski). Nie więcej niż trzy projekty zostaną zrealizowane w okręgach miejskich, a nie więcej niż dwa w okręgu wiejskim. Celem  podziału jest równomierne rozłożenie inwestycji na mapie Gminy oraz zachęcenie mieszkańców do współpracy, zawiązywania koalicji oraz tworzenia lokalnych strategii i partnerstw. Do podziału ponownie jest 600 000 złotych.

Do wniosku zgłaszającego inicjatywę obywatelską, określającą zadanie, należy dołączyć listę poparcia co najmniej 10 mieszkańców Gminy Nysa dla okręgów 1 – 3 (miasto Nysa)  lub 10 mieszkańców Gminy Nysa dla okręgu 4 (sołectwa).

Zachęcamy, by składać wnioski w formie elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz na adres: budzetobywatelski@www.nysa.pl. Wnioski można składać też listownie oraz wrzucać do pojemnika ustawionego w holu Urzędu Miejskiego.

Załączniki

Uchwała Nr XX 315 2020
2 MB
zał NR 2 Lista Poparcia
16 KB
zał NR 1 Podział Gminy na okręgi
15 KB
Zarządzenie nr 559_2020
248 KB
zał NR 3 Formularz Zgłoszeniowy
17 KB
Zarządzenie nr 580/2020 Burmistrza Nysy
154 KB