Budżet Obywatelski Gminy Nysa

Data publikacji: 19 października 2023

Znamy listę wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa

Po rozpatrzeniu protestów, przedstawiamy ostateczną listę wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa (pobierz plik)

Liderzy projektów mają czas na promocję zgłoszonych pomysłów do 14 grudnia 2023 roku.

 

TYTUŁ ZADANIAObszarUWAGI/opiniaNr/Kod wniosku
SPORT TO ZDROWIE – MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. POZNAŃSKIEJokręg nr 1pozytywna1/O1/2024
OŚWIETLENIE WE WSI JĘDRZYCHÓWokręg nr 4pozytywna2/O4/2024

 

15 grudnia br. Gmina głosi wzór karty do głosowania, a głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 16 grudnia 2023r. -12 stycznia 2024r.

Wyniki poznamy 26 stycznia 2024 roku.


Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną listą wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa.

Weryfikację złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym przeprowadziły wydziały i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Nysie.

W sumie zgłoszono 12 wniosków. Autorzy odrzuconych wniosków mają czas, aby w terminie do 28.11.2023r. złożyć ewentualne protesty. Zostaną one rozpatrzone do 05.12.2023.  Ostateczna lista wniosków dopuszczonych do głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości 06.12.2023r.


Gmina Nysa określiła podział środków w poszczególnych okręgach w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Wnioski do nowej edycji można składać do dnia 24 października br. Realizowane zadania muszą spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców gminy.

Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną rozdzielone na cztery okręgi.  Nie więcej niż trzy projekty zostaną zrealizowane w okręgach miejskich, a nie więcej niż dwa w okręgu wiejskim. Celem powyższego podziału jest równomierne rozłożenie inwestycji na mapie gminy oraz zachęcenie mieszkańców do współpracy, zawiązywania koalicji oraz tworzenia lokalnych strategii i partnerstw.

W okręgach miejskich do podziału na zwycięskie projekty będzie 450 tysięcy złotych, na okręg wiejski o 150 tys. mniej. – Serdecznie zapraszamy liderów naszej społeczności do angażowania sąsiadów. – mówi Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz. – Jestem pewny, że razem znów wymyślcie Państwo wiele ciekawych pomysłów, które wzbogacą życie naszej gminy.

Wnioski będzie można składać w dniach 24.10-06.11 bieżącego roku. Głosowanie mieszkańców zaplanowano na przełomie roku (16.12.2023 – 12.01.2024).

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

1) zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;

2) zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów);

3) są sprzeczne z obowiązującymi w Gminie planami, politykami, programami i strategiami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego,  innymi uchwałami Rady Miejskiej czy zarządzeniami Burmistrza Nysy;

4) zakładają realizację inwestycji na obiektach szkół i innych placówek oświatowych, o których mowa w ustawie o systemie oświaty oraz w placówkach służby zdrowia;

5) zakładają zakup nieruchomości lub wyposażenia bądź doposażenia nieruchomości, w szczególności świetlic wiejskich.

Harmonogram czynności w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 (obowiązuje harmonogram zmieniony Zarządzeniem nr 2124/2022 Burmistrza Nysy z dnia 24 października 2023 roku)

Lp.Opis czynnościTermin
1.Zgłaszanie wniosków24.10.2023 – 06.11.2023
2.Weryfikacja zgłoszonych wniosków07.11.2023 – 20.11.2023
3.Ogłoszenie listy wniosków po weryfikacjido 21.11.2023
4.Zgłaszanie ewentualnych protestówdo 28.11.2023
5.Rozpatrywanie protestówdo 05.12.2023
6.Ogłoszenie ostatecznej listy (po rozpatrzeniu protestów) wniosków dopuszczonych do głosowania, nadanie kodów wnioskom06.12.2023
7.Działania informacyjnedo 14.12.2023
8.Ogłoszenie wzoru karty do głosowania15.12.2023
9.Głosowanie16.12.2023 – 12.01.2024
10. Ogłoszenie wyników26.01.2024

 

 

Przypomnijmy, że Budżet Obywatelski działa w naszej gminie od 2014 roku, z przerwami w latach 2020-2021. Do tej pory Gmina Nysa zrealizowała kilkanaście projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Są to m.in. budowa pumptrucka, zewnętrznych siłowni, czy też nowe place zabaw. W tym roku zrealizowano też ciekawy pomysł opracowania Oratorium w nyskiej Bazylice Mniejszej.

Wniosek może złożyć pełnoletni mieszkaniec Gminy Nysa (lider projektu), z którym będą ustalane ewentualne zmiany dotyczące zakresu danego zadania, aż do momentu jego zrealizowania. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia co najmniej 35 mieszkańców Gminy Nysa dla okręgów 1 – 3 (miasto Nysa) lub 10 mieszkańców Gminy Nysa dla okręgu 4 (sołectwa). Co istotne, w trakcie składania wniosków wnioskodawca będzie mógł uzyskać pomoc i doradztwo w wydziałach/ komórkach Urzędu Miejskiego w Nysie.

Uchwała nr LXXX/1144/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2023 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego >>> zobacz

Zarządzenie nr 2116/2023 Burmistrza Nysy z dnia 17 października 2023 roku w sprawie określenia kwoty wydatków i harmonogramu budżetu obywatelskiego na rok 2024 >>> zobacz

Zarządzenie nr 2136/2023 Burmistrza Nysy >>> zobacz

 

 

Strony w dziale: