ZARZĄDZENIA NR 585/2020 BURMISTRZA NYSY

Data publikacji: 31 marca 2020

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 585/2020 Burmistrza Nysy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2020 z zakresu:

  1. wsparcie instytucjonalne, w tym m.in.: organizacja i udział w szkoleniach, forach, targach, konferencjach, konkursach w zakresie celów statutowych tych organizacji,
  2. wsparcie instytucjonalne, w tym realizacja projektów (w przypadku, gdy oferent pozyskał środki na współfinansowanie zadania ze źródła innego niż budżet Gminy Nysa np. w formie grantu, dotacji, dofinansowania).

 

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków