UZYSKAJ ODPIS AKTU STANU CYWILNEGO (URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU)

Data publikacji: 11 maja 2020

Sprawdź, jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu.

 

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu