Zarządzenie nr 512/2020 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 23 stycznia 2020

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 512/2020 Burmistrza Nysy z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonii.

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie

Załączniki

zarządzenie nr 512_2020 Burmistrza Nysy
991 KB