MALUCH+ 2022-2029

Data publikacji: 18 grudnia 2023


Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029

Gmina Nysa pozyskała dofinansowanie w wysokości 420.105,20 zł (co stanowi 100% wartości zadania) na utworzenie 40 nowych miejsc opieki i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy, w Żłobku Miejskim nr 3 „Dzwoneczek” w Nysie.

Program dedykowany jest dzieciom w wieku do lat 3.

Zadanie obejmuje:

  1. zakup i montaż wyposażenia,
  2. zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
  3. wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.