Zarządzenie nr 516/2020 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 29 stycznia 2020

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 516/2020 Burmistrza Nysy z dnia 27 stycznia 2020 roku, w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie