MONITORING REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH CELÓW OPERACYJNYCH STRATEGII ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020

Data publikacji: 2 lutego 2023

Monitoring umożliwia identyfikację sukcesów i niepowodzeń w realizacji strategii, ale przede wszystkim pozwala na elastyczne reagowanie na problemy i pojawiające się zmiany. Aby było to możliwe, wszystkie cele (zarówno strategiczne, jak i operacyjne) mają przypisane wskaźniki, które określają ilościowy postęp w osiąganiu zaplanowanych efektów. Zgodnie z przyjętymi założeniem Strategia Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 monitorowana jest w cyklu czteroletnim.