Remont ulicy Mikołaja Reja w Nysie

Data publikacji: 29 września 2023

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Umowa nr RFRD/2023/G/12/R z dnia 31.08.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 660 963,72 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych: 655 571,19 zł

Kwota dofinansowania: 393 342,71 zł (60 % wydatków kwalifikowanych)

Cele: zapewnienie lepszej dostępności komunikacyjnej, poprawa warunków zamieszkania, wzrost funkcjonalności terenu, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Efekty:

  • jezdnia: 1860 m2
  • pobocza: 544 m2
  • oznakowania pionowe: 3 szt.
  • oznakowania poziome: 16,02 m2

Harmonogram: realizacja w 2023 r.

Dofinansowanie uzyskane w 2023 r.

Zadanie jednoroczne