Budowa drogi na terenie po byłym poligonie przy ul. Orląt Lwowskich

Data publikacji: 8 kwietnia 2022

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym

Umowa nr RFRD/2021/G/63/U/2022 z dnia 07.04.2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 10 951 458,57 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 9 702 587,69 zł

Kwota dofinansowania: 5 855 385,16 zł (60,34 % wydatków kwalifikowanych)

Cel główny projektu – zapewnienie lepszej dostępności komunikacyjnej i poprawa warunków zamieszkania dla mieszkańców rozbudowywyującego się osiedla dzięki wykonaniu drogi i włączeniu jej do istniejącej sieci połączeń drogowych.

Cele pośrednie:

 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej,
 • wzrost funkcjonalności terenu,
 • zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na nowej drodze poprzez wykonanie oświetlenia,
 • wydzielenie ciągu pieszego i rowerowego,
 • wprowadzenie oznakowania w tym aktywnego,
 • wykonanie progów zwalniających.

Efekty:

 • jezdnia: 8132,3 m2
 • chodnik: 2092,5 m2
 • ścieżki rowerowe: 2830,4 m2
 • oznakowania pionowe: 64 szt.
 • oznakowania poziome: 342,72 m2
 • odwodnienie drogi
 • oświetlenie

Harmonogram: 2022 – 2023

Dofinansowanie uzyskane w 2022 r.

Zadanie wieloletnie