[PP/3] ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data publikacji: 26 stycznia 2022

Opis procedury:

Aby uzyskać zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wypełniony wniosek, który powinien zawierać:
– informacje dotyczące położenia nieruchomości (miejscowość, numer działki, numer karty mapy),
– określić cel wydania zaświadczenia (np. przedłożenia w kancelarii notarialnej, przedłożenia w banku).

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Planowania Przestrzennego (II p., pok. 222, tel. 77 4080572).

Podstawa prawna:

art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, ze zm.).

Termin odpowiedzi:

do 7 dni.

Wymagane dokumenty:
– wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Opłaty:

opłata skarbowa 17 zł.

Uwagi:

W razie braku informacji koniecznych do wydania zaświadczenia, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.