[PP/3] ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data publikacji: 11 lipca 2019

Opis procedury:

aby uzyskać  zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wypełniony wniosek, który powinien zawierać:

– informacje dotyczące położenia nieruchomości (miejscowość, numer działki, numer karty mapy),

– określić cel wydania zaświadczenia (np. przedłożenia w kancelarii notarialnej, przedłożenia w banku).

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Planowania Przestrzennego (II p., pok. 213, tel. 77 4080572).

Podstawa prawna:

art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, ze zmianami).

Termin odpowiedzi:

do 7 dni.

Wymagane dokumenty:

– wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Opłaty:

opłata skarbowa 17 zł.

Uwagi:

w razie braku informacji koniecznych do wydania zaświadczenia, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Załączniki

Druk A zaświadczenie o przeznaczeniu w mpzp
380 KB