[GN/2] WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

Data publikacji: 24 lipca 2019

PROCEDURA NR 2:
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

Opis procedury:

wniosek o zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, po wypełnieniu należy złożyć na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie lub wysłać na jego adres.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Komórka Geodezji i Obrotu Nieruchomościami (IIp., pok. 206 i 208, tel. 77 4080576; 77 4080570).

Podstawa prawna:

–    ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r.  poz. 459),
–    ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147, ze zmianami).

Termin odpowiedzi:

do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

Wymagane dokumenty:

–    wypełniony wniosek o zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej,
–    załącznik graficzny z zaznaczonym obszarem do dzierżawy.

Opłaty:

brak.

Uwagi:

w przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257).

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje.