[GN/3] NABYCIE NA WŁASNOŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO

Data publikacji: 1 lipca 2022

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Komórka Geodezji i Obrotu Nieruchomościami (IIp., pok. 225, tel. 77 4080570).

Podstawa prawna:

–    ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899),
–    ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2021r.  poz. 1048);
–    uchwała nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, zmieniona uchwałą nr XIX/269/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2008r., uchwałą Nr XXX/448/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009r., uchwałą Nr L/746/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 września 2010r., uchwałą Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011r., uchwałą Nr XIV/194/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r., uchwałą Nr XIII/205/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019r. i uchwałą Nr XLVI/700/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2021r.

Termin odpowiedzi: do 30 dni.

Wymagane dokumenty:   wypełniony wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego.

Opłaty:   złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi: w przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, ze zm.).

Tryb odwoławczy: nie przysługuje.