[GN/3] NABYCIE NA WŁASNOŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO

Data publikacji: 24 lipca 2019

PROCEDURA NR 3:
NABYCIE NA WŁASNOŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO

Opis procedury:

wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Nysa, po wypełnieniu przez najemcę lokalu oraz administratora (Agencję Rozwoju Nysy Sp. z o.o., Nysa ul. Bohaterów Warszawy 5), należy złożyć na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie lub wysłać na jego adres.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Komórka Geodezji i Obrotu Nieruchomościami (IIp., pok. 204, tel. 77 4080573; 77 4080575).

Podstawa prawna:

–    ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147, ze zmianami),
–    ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2015r.  poz. 1892, ze zmianami);
–    uchwała nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Nysie nr XIX/269/08 z dnia 31 marca 2008r., uchwałą Rady Miejskiej w Nysie nr XXX/448/09 z dnia 11 marca 2009r., uchwałą Rady miejskiej w Nysie nr L/746/10 z dnia 2 września 2010r., uchwałą Rady Miejskiej w Nysie nr VI/62/11 z dnia 30 marca 2011r. oraz uchwałą nr XIV/194/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r.

Termin odpowiedzi:

do 30 dni.

Wymagane dokumenty:

–   wypełniony wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego.

Opłaty:

–   złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi:

w przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257).

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje.