Przebudowa drogi w Rynku w Nysie

Data publikacji: 19 maja 2021

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym

Umowa nr RFRD/G/52/2020/U/2021 z dnia 19.05.2021r. oraz aneksy

Kwota dofinansowania: 3.347.274,34 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych: 4.278.405,89 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4.278.405,89 zł

Cele: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, parametrów technicznych i standardu sieci dróg w Nysie, co wpływa na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej. Posiadanie wysokiej jakości infrastruktury jest istotnym elementem, decydującym o ulokowaniu inwestycji w danej miejscowości czy wyborze jej jako miejsca zamieszkania i wypoczynku. Wpływa także na zwiększenie konkurencyjności  regionu i jego rozwój gospodarczo-społeczny.

Efekty:

Droga o długości 256,97 mb.

Chodniki o długości 397 mb.

Kanalizacja deszczowa

Oświetlenie drogi

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: radar ze znakiem/tablicą zmiennej treści (aktywną), informujący o prędkości ruchu pojazdów (1 szt.),  próg zwalniający (1 szt.), miejsca postojowe z systemem detekcji (53 szt., w tym 2 dla osób niepełnosprawnych).

Harmonogram: 2021-2022

Dofinansowanie uzyskane w 2021 r.

Zadanie wieloletnie