ZARZĄDZENIE NR 1891/2022 BURMISTRZA NYSY Z DNIA 5 KWIETNIA 2023 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Data publikacji: 5 kwietnia 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia nr 1891/2023 Burmistrza Nysy z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 32a ustawy, na rok 2023.

 

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Ochrony Zabytków

 Urząd Miejski w Nysie