[GN/1] WNIOSEK O CZASOWE ZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

Data publikacji: 24 lipca 2019

PROCEDURA NR 1:
CZASOWE ZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Opis procedury:

wniosek o czasowe zajęcie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nysa, po wypełnieniu należy złożyć na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie lub wysłać na jego adres.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Komórka Geodezji i Obrotu Nieruchomościami (IIp., pok. 204, tel. 77 4080573; 77 4080575).

Podstawa prawna:

–   ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147, ze zmianami).

Termin odpowiedzi:

do 30 dni.

Wymagane dokumenty:

–   wypełniony wniosek o czasowe zajęcie nieruchomości gminnych,
–   mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000.

Opłaty:

–   opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Uwagi:

–   w przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, ze zmianami),
–    jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę lub podmiot – potrzebne jest pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje.

Załączniki

Druk A czasowe zajęcie nieruchomości gminnych.
41 KB