Zarządzenie Nr 1068/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 25 czerwca 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1068/2021 Burmistrza Nysy z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2021

Załączniki

zarządzenie nr 1068/2021
985 KB