Zarządzenie nr 1402/2022 Burmistrza Nysy z dnia 6 kwietnia 2022 roku

Data publikacji: 7 kwietnia 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1402/2022 Burmistrza Nysy z dnia 6 kwietnia 2022 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2022.

                                                           Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie